Ověřuj si informace…fact-checking

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost, což pomáhá v orientaci mezi seriózními zprávami, různými hoaxy, dezinformacemi a fake news, kterých se v dnešní době šíří opravdu nemálo. K jejich rozlišení je ale potřeba umět hledat a kriticky myslet. A přesně na toto téma byla 6. 10. 2020 na našem gymnáziu (distančně v prostředí MS Teams) zaměřena přednáška zkušené lektorky Terezy Stříteské.

Tereza, studentka posledního ročníku MU Brno, už se několikátým rokem podílí na práci v projektu Demagog.cz. Jedná se o unikátní nezávislou fact-checkingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi, a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Její činnost tedy spočívá primárně v poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. V rámci analýz projekt hodnotí výhradně faktické výroky/prohlášení politiků, které ověřuje pomocí dohledávání primárních zdrojů informací.

V průběhu přednášky jsme se dozvěděli, jak ověřovat informace, proč je to důležité a jakým způsobem na ně za užití kritického myšlení pohlížet. Toto všechno jsme si sami vyzkoušeli na několika aktivitách, například při ověřování pravdivosti obrázků nebo konkrétních výroků různých politiků.

Tyto zkušenosti rozhodně využijeme ve škole při vypracovávání různých úkolů a projektů, ale i v osobním životě (např. při předvolebního rozhodování).

Studenti třetích ročníků UAP