Kulatých 100 let od objevu POLAROGRAFIE

Letos je to kulatých 100 let od objevu, který dal vzniknout nové analytické metodě – POLAROGRAFII. A nebyl to objev ledajaký, byl oceněn Nobelovou cenou! Kdo byl oním objevitelem? Ano, je to tak, byl to významný český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský. Dne 1. 11. proběhla v prostorách gymnázia prednáška a vernisáž obsáhlé výstavy nejen o objevu polarografie, ale o celé životní pouti J. Heyrovského. Velký dík patří přednášejicí a autorce výstavy, paní dr. Květě Stejskalové z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Výstava bude přistupná pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří 6. 12. s našimi studentskými průvodci.