Poličsko mluví o vzdělávání: Nadání – a víme vlastně co s ním?

Slova filmového klasika praví: „ten umí to a ten zas tohle.“ Každému z nás bylo dáno do vínku nadání v určité oblasti života a je pouze na nás, abychom toto nadání dokázali rozpoznat, rozvíjet a využít pro užitek svůj i společný.

Tomu, jakou podporu v oblasti rozvoje nadání mohou svým žákům a studentům nabízet školy, bude věnována další z panelových diskusí cyklu Poličsko mluví o vzdělávání. Ke společnému dialogu ve čtvrtek 1. prosince  2022 od 18:00 zveme do Divadelního klubu v Poličce nejenom všechny zástupce odborné veřejnosti, ale také rodiče, studenty, zřizovatele a všechny, komu není otázka vzdělávání a rozvoje nadání lhostejná.