KLASIFIKACE ZA PRVNÍ POLOLETÍ A VÝUKA V OBDOBÍ OD 1. DO 14. ÚNORA 2021

Dle sdělení MŠMT vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud. 🙁  O případném návratu žáků do škol vás budeme následně informovat. 

Informace o stravování a možnosti individuálních osobních konzultací zůstávají nadále v platnosti. 

Vzhledem k situaci neobdrží studenti pololetní vysvědčení v poslední den 1. pololetí školního roku 2020/2021  tak, jak je obvyklé. Klasifikace jim bude oficiálně sdělena distančním způsobem prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. Vlastní předání listinné podoby výpisu/vysvědčení proběhne nejpozdějí třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny a výuka neprobíhá. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem studentům a vyučujícím za skvělé zvládnutí prvního pololetí tohoto školního roku, jehož převážná část probíhala distančním způsobem. Obzvláště myslím na studenty prvních ročníků nižšího i vyššího gymnázia, kteří školní budovu a studentský život s ní spojený zatím poznali ve velmi omezené míře.

Přeji vám všem, abyste si na konci pololetí řádně odpočinuli a nabrali síly do nadcházejících dnů a týdnů. Pevně věřím, že se již brzy budeme moci znovu potkávat ve třídách a na chodbách školy.

Pevné zdraví, mnoho sil, nadhled a dobrou vůli!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy