Job shadowing in Wien

Ve dnech 15. až 17. 5. 2023 jsem díky organizaci Erasmus+ navštívila Bundesrealgymnasium Hagenmüllergasse ve Vídni. Je to multikulturní škola, kde studuje 620 studentů a vyučuje 80 pedagogických pracovníků.

Hlavním cílem mé návštěvy bylo setkání s naší studentkou Lenkou Feltlovou. Ta zde absolvovala třítýdenní stáž v rámci ERASMU+. Přesvědčila jsem se, že se jí pobyt líbí a ve škole je spokojená.

Dalším důvodem mé návštěvy bylo setkání s pedagogy, prohlídka školy a „stínování“ v hodinách. Co se týče metod a forem výuky jazyků, velmi se podobají těm našim. Na rozdíl od nás však studenti nepracují v jazykových učebnách, ale v běžných třídách. Nezaznamenala jsem rozdíly ani v organizaci školního roku, probíhala zde právě maturitní zkouška (die Matura), stejně jako u nás.

Předala jsem také nabídku naší školy k další vzájemné spolupráci mezi pedagogy i studenty.

Jarmila Borovská