Krajské kolo biologické olympiády kategorie D

Ve čtvrtek 25. května reprezentovali naši školu sekundáni Adéla Nguyen a Jonáš Grundloch  v krajském kole biologické olympiády kategorie D. Na téma „Bezlesí“ plnili laboratorní úkol, řešili test a poznávali 40 různých organismů. Adéla se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila

4. místo, Jonáš se umístil na místě jedenáctém.

Děkujeme oběma za reprezentaci školy a přejeme hodně elánu v dalším biologickém bádání.