Individuální karierové poradenství v CCV Pardubice

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání

pedagogických pracovníků Pardubického kraje (Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice) nabízí individuální kariérové poradenství, které je určené žákům ZŠ i SŠ – pro nezletilé s doprovodem zákonných zástupců, zletilí žáci mohou služby využívat bez doprovodu zákonných zástupců.

 

V nabídce jsou 3 typy poradenství:

Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání

Individuální poradenství s využitím objektivních diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů a

následným rozborem možností při výběru kariérní cesty.

 

Objevte možnosti svého uplatnění

Interaktivní forma individuálního poradenství zaměřená na usnadnění volby další vzdělávací cesty

v souladu se svými zájmy, dovednostmi a schopnostmi. Ujasnění si, v jakých činnostech a

profesích se cítím dobře, jaké jsou pro mě přijatelné a co naopak zásadně odmítám.

 

90' s poradcem

Neformální rozhovor klienta s poradcem, zaměřený na poznávání sebe sama, rozpoznávání svých

silných stránek a reflexi zájmů. To všechno využijeme ke zmocnění k rozhodování o profesní dráze.

Poradenství je nabízeno žákům zdarma a je hrazeno z prostředků OP VVV a státního rozpočtu ČR prostřednictvím uvedeného projektu. Přihlašování probíhá online.

Více informací a přihlášení na adrese: https://forms.gle/pDxATFWD98KvrgMVA