Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové – DOD už 16. 11. 2022

Milí zájemci o pomaturitní studium s biologicko-chemickým zaměřením, tlumočím pozvánku na den otevřených dveří (DOD) na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové –   Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz) 

Odpoledne se bude konat Jednodenní juniorská Univerzita Karlova, kde zájemci mohou získat 5 cenných bodů k přijímacím zkouškám Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz). DOD proběhne prezenční formou 16. 11. 2022.