Fakulta stavební ČVUT aktuálně

Milí studenti, předávám informace z ČVUT:

Pro rok 2021/22 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze otevírá bakalářský studijní program MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ.

 Kde budete studovat?

  • Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze
  • Fakulta je historicky nejstarší a počtem studentů patří k největším fakultám ČVUT
  • Dle mezinárodního žebříčku topuniversities.com je dlouhodobě nejlepší stavebně zaměřenou vysokou školou v ČR.

Co budete studovat?

  • Náplní studia je unikátní mix manažersko-ekonomických znalostí s těmi stavebně-technickými.
  • Naučíte se nejen řídit chod stavební společnosti, investorskou přípravu a development, ale také základy navrhování staveb, stavebních materiálů a technologií.

Kam můžete pokračovat?

  • Po zdárném ukončení studia získáte titul bakalář (Bc.).
  • S ním můžete dále navázat na magisterský studijní program s mezinárodní certifikací RICSPROJEKTOVÝ MANAGEMENT A INŽENÝRING
  • Po dokončení získáte titul inženýr (Ing.)

Naše absolventy najdete v top managementu nejenom stavebních firem napříč celou Českou republikou i zahraničím.

 Pro více informací o programu můžete navštívit www.stavebni-management.cz.