Mikuláš, čerti a andělé i na naší škole

Tak jako každoročně procházeli 6. prosince 2022 dopoledne školou naši nejmladší studenti-primáni-jako čerti, andělé a Mikuláš. Kromě tradičních písní či vtipné básně sestavené samotnými primány zpestřili letos poprvé i Den otevřených dveří, který probíhal odpoledne téhož dne. Letošní prima je velmi zpěvná třída, a tak si nachystala pásmo šesti písní, které třikrát zazpívala na schodišti školy. Primánci tam nikdy nestáli sami, pokaždé měli početné publikum, které ocenilo jejich provedení i nadšení.

Na závěr uveďme sloku jejich básně, kterou primáni věnovali samotným učitelům a jež pobavila snad v každé třídě, nejvíce pak ve sborovně:  

Učitelé už se třesou, bojí se, že je čerti odnesou. Za ty jejich špatné hříchy, půjdou makat do fabriky.