Evropa jsme my!

Ve dnech 6. 12. až 9. 12. se Karolína Myšková ze septimy zúčastnila finálního jednání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Toto jednání bylo určeno pro 60 nejúspěšnějších žáků z České a Slovenské republiky vzešlých z krajských kol. Karolína pro nás sepsala několik postřehů, se kterými se můžete seznámit při dalším čtení.

Celou akci zahájili ve čtvrtek 6. prosince Michael Murad a Silvia Boďová z obecně-prospěšné společnosti EUTIS a Ria Struháriková, členka slovenského „Centra pre európskou politiku“. Slova se poté ujali 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Petr Hladík, Igor Blahušiak z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a zástupce České rady dětí a mládeže Václav Kříž.  S nimi jsme diskutovali nejen o evropských záležitostech, ale také například o situaci týkající se nově zformované brněnské koalice. Páteční program modelového zasedání zahájila v devět ráno zdravice české eurokomisařky Věry Jourové, která nám, účastníkům projektu, popřála hodně štěstí do jednání, která nás čekají v následujících dnech. Následoval hlavní bod dopoledního programu, a to strukturovaný dialog s mládeží, jehož se zúčastnili europoslankyně Martina Dlabajová a Olga Sehnalová, a také Igor Blahušiak z odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zuzana Wildová z České rady dětí a mládež. S nimi jsme diskutovali o nejrůznějších tématech, jako je například školství, pracovní mobilita a nezaměstnanost v EU, výhody a nevýhody členství v EU, stejně jako problémy týkající se nedostatečné informovanosti Čechů a Slováků o Unii. Naše stanoviska jsme poté zpracovali na flip charty a během sobotního večera jsme o tom natočili videa. V pátek odpoledne jsme se začali věnovat samotné simulaci – byli jsme rozděleni do Rady EU a Evropského Parlamentu, předmětem našeho jednání byly dva legislativní návrhy. Tím prvním, který zvolil organizační tým, byla Směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (týkalo se např. zdanění společností jako je Google či Amazon). Na základě hlasování nás účastníků pak bylo zvoleno Nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Během simulace docházelo často k názorovým střetům a patovým situacím. V praxi jsme se tedy museli shodnout i přes rozdílné názory a v patových situacích najít společný kompromis, což někdy bylo velmi těžké. V sobotu jsme měli možnost udělit Sacharovovu cenu, kterou ve skutečnosti europoslanci udělují lidem a organizacím zasazujícím se o lidská práva a svobody. Toto ocenění jsme se rozhodli udělit investigativním reportérům, kteří byli v posledním roce kvůli své práci zavražděni. Jmenovitě se jedná o Jána Kuciaka, Daphne Caruanovou Galiziovou a Džamála Chášukdžího. Samotný projekt mi dal ale mnohem více než jen nové znalosti o EU. Seznámila jsem se spoustou mladých, cílevědomých lidí, kteří si plní své sny a není jim jedno, co se okolo nich děje. Sama europoslankyně Martina Dlabajová během diskuze několikrát zmínila heslo Evropa jsme my. Ne tedy jen europoslanci, ale my všichni, neboť každý z nás se může aktivně na politice podílet.

                                                                                                                                             Karolína Myšková, septima