ERASMUS+ – TENTOKRÁT V IRSKU

Již od roku 2015 využívá naše škola možnosti, které nabízí program Erasmus+. Jedná se o jednotýdennía několikatýdenní pobyty pro učitele v zemích Evropské unie. Já jsem měla letos v létě možnost vyjet na 14 dní do irského Galway, kde jsem se zúčastnila jazykově metodického kurzu. Pobyt v Irsku měl pro mne a mou práci přínos ve třech oblastech – jazykové, metodické a kulturně poznávací, z nichž asi nejvíce oceňuji oblast kulturně poznávací. (číst dál)

Podobné výjezdy nám totiž otvírají obzory, dovolují nahlédnout do kultury a způsobu života v dané zemi, chápat historické a jiné souvislosti a také porovnávat život tamní se životem v naší zemi. Irsko, které jsem vždy vnímala jako drsnou a nepřístupnou zemi, se ukázalo být zemí velmi přívětivou a přátelskou, otevřenou cizincům, zemí, která má s tou naší mnoho společného a určitě stojí i do budoucna za bližší prozkoumání. Kromě nových metod, informačních zdrojů a prohloubení jazykových dovedností bych si do výuky i do života chtěla z Irska přenést klid, který s sebou nese Atlantský oceán, tamní otevřenost světu, obrovskou laskavost, národní hrdost a úctu k přírodním zdrojům.