GEOGRAFICKÁ EXKURZE DRUHÝCH ROČNÍKŮ – BEROUNSKO 2021

Letošní exkurze byla součástí týdne, který strávili naši druháci a sexta v Zadní Třebani na Berounsku. Po třech dnech turistického kurzu následovala geologická exkurze v Českém krasu a beseda se starostkou Zadní Třebaně. Zaměřili jsme se na geologii oblasti nazývané Barrandien, prohlédli si krasové jeskyně ve vápencích a vyzkoušeli hledání fosílií v prvohorních vápencích. Vše bylo doplněné procházkou  a výkladem v Muzeu Českého krasu, které má perfektní geopark. V pátek jsme se zaměřili na demografickou situaci v obcích v okolí Prahy a pobesedovali s paní Markétou Simanovou, starostkou Zadní Třebaně. Vše proběhlo skvěle a získané zkušenosti využijeme v geografických cvičeních.