ERASMUS+ ANEB DO IRSKA ZA UČENÍM A POZNÁNÍM

Po téměř dvouletém odkladu z důvodu pandemie Covid -19 mohli čtyři učitelé z našeho kolegia – J.Galgociová, M.Šplíchalová, J.Šťastná a M.Bartoš – odjet na intenzivní kurz všeobecné angličtiny do Galway v Irsku.

Naším cílem bylo zlepšení základních znalostí angličtiny v „domácím“ prostředí. Jednalo se o týdenní kurz, ale bohužel na týden, který jsme trávili v Galway, připadl irský státní svátek, a tak se počet našich vyučovacích dní zmenšil na pouhé čtyři… (číst dál)

A jaké byly naše dojmy? Jak přínosný může být i takto krátký časový prostor pro zlepšení jazykových dovedností neaprobovaného angličtináře?

Nejefektivnějším tréninkem byl poslech s porozuměním – každý den 3x 90 minut maximálního soustředění na ústní projev učitele. Rozšířili a upevnili jsme si znalosti gramatiky a slovní zásoby. A snad také trochu ztratili ostych při našem ústním projevu. Zajímavá byla také setkání se „spolužáky“ nejen z Evropy. Víkendové dny jsme využili k poznávání krásné, ale trochu drsné irské přírody, k procházkám u pobřeží Atlantského oceánu a k nasávání místní atmosféry v uličkách města Galway.

Čtyři dny jsou pro znatelný posun jazykových znalostí opravdu málo, ale mohou se stát dobrou motivací pro další sebevzdělávání