DÍKY, ŽE MŮŽEM!

Středa 17. listopadu je v kalendáři označena jako Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. Oba dny připomínají nejen konkrétní a zcela zásadní dny a období v moderní historii našich dějin, ale odkazují především k rozhodnutím lidí, kteří nenechali v nelehkých životních chvílích opanovat svá srdce strachem, ale naopak dokázali projevit nezištnou odvahu v úsilí vedoucím ke svobodě – a to nejen svobodě osobní, ale především svobodě celku. (číst dál)

Jakkoliv mnohdy nabýváme dojmu až ledabylé a opakující se samozřejmosti, se kterou si nabytou svobodu a demokracii rok co rok připomínáme, představuje středeční sváteční den novou příležitost ke kontemplaci a hlubokému uvědomění si všeho, co s sebou tato svoboda (a také odpovědnost za ni) přináší.

Sedmnáctý listopadový den je mimo jiné příležitostí poděkovat těm, kteří před dvaatřiceti, resp. dvaaosmdesáti lety, v mnohem svízelnějších dobách, než je ta dnešní, při kladení otázky „kdo, když ne my?“ a „kdy, když ne teď?“ nezapochybovali a projevili odvahu a odpovědnost nejenom za jejich vlastní svobodu, ale i za tu naši.  

Díky, že můžem!

Josef Dvořák
ředitel školy