Duševní poruchy

V pondělí 19. 1. byla naše hodina semináře z biologie obohacena zajímavým programem. Navštívila nás psycholožka Mgr. Vlasta Tvrdíková s přednáškou o duševních poruchách. Dozvěděli jsme se, jak jsou duševní poruchy klasifikovány a rozdělili jsme si je do stupňů dle toho, jak při nich člověk vnímá sebe a své okolí. Povídali jsme si i o diagnostice a léčbě těchto poruch a o životě a komunikaci s lidmi, kteří jimi trpí. Dostali jsme také prostor pro naše dotazy. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná nejen pro budoucí studenty psychologie.

                                                                                                                                  Anežka Vargová