Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na návštěvě školy a zároveň před tabulí!

V úterý 10. ledna 2023 si přijeli na poličské gymnázium prohlédnout realizované investiční akce zástupci samosprávy Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a vedoucím školského odboru Martinem Kissem. Společně se zástupci firem, které tyto investice v posledních třech letech realizovali, zhodnotili výměnu střešních krytin a průběh dalších investic, především výměnu oken, zateplení půdních prostor, rekonstrukci kotelny a regulačního systému, sanaci vlhkosti ve sportovní hale či rekonstrukci sborovny.

Pardubický kraj jako zřizovatel školy v rámci zmíněných akcí investoval v uplynulých třech letech do modernizace budovy více jak 50 milionů.  I díky těmto opatřením dochází vedle poskytnutí vyššího komfortu a příjemnějšího prostředí pro studenty a pedagogy k znatelným úsporám na straně spotřeby energií.

Při prohlídce školy se hosté včetně pana hejtmana dostali do nečekané role, když u tabule podstoupili krátký znalostní kvíz. Studenty tercie, kteří se, inspirováni televizním pořadem K tabuli, zhostili své příležitosti s odvahou, zajímalo nejen to, zda dokáží jejich hosté vyjmenovat všechny planety sluneční soustavy, ale řešila se i zásadní otázka toho, zda ananas patří na pizzu.

V průběhu návštěvy byly projednány i další investiční záměry, které škola připravuje. Pokud se vše vydaří, mělo by v nadcházejícím období dojít např. ke kompletní výměně zastaralého osvětlení a dalších elektrických spotřebičů za úspornější či k rozšíření kapacitně nedostačujícího zázemí pro pedagogy.

Josef Dvořák