ČVUT Fakulta stavební, Online DOD

Milí studenti, zájemci o studium na stavební fakultě, předávám nejvýznamnější informace z ČVUT:

Abychom mohli středoškolákům v rozhodnutí volby vysoké školy co nejvíce pomoci, vytvořili jsme webový projekt STAVARNA.ONLINE. Jedná se o virtuální prohlídku fakulty a prezentace, kde se Vaši studenti mohou dozvědět vše, co by zaznělo na fyzickém Dni otevřených dveří a současně ukazujeme i zázemí, které běžně dostupné není.

https://stavarna.online

Doba nás na fakultě posunula v online prezentaci hodně dopředu a věřím, že to bude k užitku Vašim studentům. Startujeme 27. 11. 2020. Projekt je připravovaný již několik měsíců a jeho kvalita a obsah nejsou rychlou náhražkou kontaktního dne otevřených dveří, ale plnohodnotnou prezentací fakulty uchazečům o studium včetně živého videochatu se studenty a zástupci studijního oddělení 27. 11.

Od 27. 11. kdykoliv bez registrace mohou studenti navštívit Fakultu stavební ČVUT v Praze online. Od 27. 11. dále zůstává celý obsah otevřený a bude stále přístupný. Můžete sdílet na FB, webu, emailem – zde jsou podklady ke stažení. www.fsv.cvut.cz/ke-stazeni-dod

Jakmile se otevřou opravdové dveře, jste vítáni na osobní návštěvu vše vyzkoušet. Možná nám toto umožní nově spolupracovat, co studenty zaujme online, rádi jim ukážeme živě.