ChemQuest 2022

Desátý ročník soutěže ChemQuest je za námi. V letošním roce se do inspirativní chemické soutěže zapojil náš tým složený ze studentek kvarty (Anežka Dvořáková, Jana Hradecká, Martina Klímová). Úkolem žáků v této soutěži je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní chemický experiment na určité téma. Pro kategirii ZŠ to letos bylo téma Chemie a zima. První kolo soutěže probíhá tak, že soutěžní týmy natočí videa se svými experimenty a ta jsou následně posouzena odbornou porotou a veřejností. Náš soutěžní tým pojal svůj experiment poněkud netradičně a zpracoval ho do podoby pohádkového příběhu o zenužití vědeckého poznání jednotlivcem ku prospěchu svému. Ostatně název soutěžního příspěvku Důvod zkázy obyvatel ledového království mluví za vše :-).

I když se Anežka, Jana a Martina neumístily na předních místech, určitě se na jejich video podívejte. Stojí to za to! Nebo snad natoužíte zjistit, jak že to s tím ledovým královstvím vlastně bylo doopravdy?