Aktuální informace KamPoMaturitě.CZ – dubnové číslo časopisu

Informace od vydavatele:

Pracujeme na aktualizaci údajů o 2. kolech přijímacího řízení vysokých škol, posunu termínů pro příjem přihlášek (např. FSV UK do 30. 4.) a konání přijímacích zkoušek (např. přesun TSP MU na 20. – 21. 6. 2020). Všechny informace studenti najdou na http://www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/

Většina akcí (dny otevřených dveří, přípravné kurzy) vysokých škol je sice pozastavena či odložena, školy však postupně přecházejí na distanční výuku. Stejná opatření uplatňujeme u našich přípravných kurzů – v současné době se studenti mohou online připravovat na přijímací zkoušky či maturitu z biologie, fyziky nebo chemie. Nově už jsme vypsali kurzy se zahájením od října 2020. Virtuální den otevřených dveří pořádala např. FAPPZ ČZU nebo VŠE.

Studentům pro samostudium doporučujeme také naše e-booky (jak udělat maturitu, dostat se na psychologii, medicínu atd.), jsou ke stažení zdarma, případně odkazy na testy vysokých škol z minulých let. Didaktické testy z minulých let mohou studenti procházet a stahovat i na našem webu. Studentky psychologie z Masarykovy univerzity připravily pro své kolegy návod, jak si zachovat duševní zdraví nejen při učení v době karantény.

Číslo je ke stažení zdarma na www.casopis.kampomaturite.cz.