How to survive online classes? Jak přežít online výuku?

12 tips made by septima. Shortlisted by 95 Gymnázium Polička students earlier this week. Read them, follow them, and survive!

Poličsko mluví o vzdělávání Vol. 3 - panelová diskuse k tématu distanční výuky

Adaptace škol v on-line prostředí. Změna organizace a metod výuky. Těmito a dalšími způsoby ovlivnila distanční výuka české školství. Bude tento vývoj pokračovat i krácením obsahu učiva, změnami v hodnocení práce žáků, důrazem na nové kompetence, které potřebujeme pro život v digitální době?

Zveme vás na třetí část panelové diskuse Poličsko mluví o vzdělávání, tentokrát s podtitulem Ohlédnutí za perspektivou distanční výuky aneb změní distanční výuka české školství? 

Pozvání do panelu a k diskusi přijali: Radko Sáblík - ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a spoluautor Strategie 2030+, Lukáš Šlehofer - učitel a projektový manažer Gymnázia Na Zatlance, Veronika Dvořáčková - učitelka Česko-slovenské školy v Bristolu a maminka 2 dětí se zkušenostmi s distanční výukou na dvou různých stupních britských škol. 

Debata se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 18:00 v prostředí TEAMS, v týmu Besedy 2020 - odkaz zde nebo přes QR kód na plakátu. Debata bude přístupná odborné i laické veřejnosti. Přenos by měl být dostupný i na facebooku Gymnázia Polička. 

Přijďte s námi diskutovat budoucí podobu českého školství a podělit se s námi o váš názor. 

Tvůrčí psaní distančně

Jak distanční výuku zvládají/nezvládají rodiče se dozvídáme dennodenně z různých médií, jak ji zvládáme/nezvládáme my učitelé, víme sami moc dobře. A jaký na ni mají názor naši studenti, se můžete dozvědět z několika prací budoucích maturantů.

Ověřuj si informace…fact-checking

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost, což pomáhá v orientaci mezi seriózními zprávami, různými hoaxy, dezinformacemi a fake news, kterých se v dnešní době šíří opravdu nemálo. K jejich rozlišení je ale potřeba umět hledat a kriticky myslet. A přesně na toto téma byla 6. 10. 2020 na našem gymnáziu (distančně v prostředí MS Teams) zaměřena přednáška zkušené lektorky Terezy Stříteské.

Volby do školské rady

Gymnázium Polička vyhlašuje volby do školské rady ke stažení

ORGANIZACE VÝUKY OD 14. ŘÍJNA do 1. LISTOPADU 2020

Milí studenti, vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází počínaje středou 14. 10. 2020 k uzavření základních a středních škol - v našem případě se tak jedná o všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia.  Po několikáté za sebou Vás tak oslovuji s aktualizovanými informacemi souvisejícími s organizací distanční výuky pro nadcházející týdny. To nejdůležitější – provizorní rozvrh – naleznete v příloze č. 1 této zprávy. Je jisté, že takto organizovaná výuka zůstane v platnosti minimálně do konce podzimních prázdnin, t.j. do 1. listopadu 2020. Další informace následně sdělíme prostřednictvím systému KOMENS a na webu školy.  (Pro více informací rozklikněte článek)

Němčina distančně

Potkávat se ve škole se stalo vzácností, a tak se se studenty vzájemně snažíme distanční výuku nějak zpestřit. Máme za sebou práci na několika projektech a nyní se nám podařilo s kvintou a pár studenty z vyšších ročníků zapojit do soutěže, kterou pořádal Goetheinstitut Pardubice.

Téma se váže k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a studenti si mohli vybrat z více kategorií. Zapojili se nejen jazykově, když přebásnili Ódu na radost, ale i hudebně nebo výtvarně. Došlo i na vlastní tvorbu, takže jsme si užili hodně kreativních a veselých chvil. Zpívalo se, rapovalo, básnilo… Tady je ochutnávka ;o)   

                                                                                                   Jarka Borovská

Uzavření posiloven a sportovní haly

Počínaje dnešním dnem, t.j. od pátku 9. října 2020 včetně, dochází k uzavření provozu posiloven. 

Provoz sporotvní haly bude přerušen od soboty 10. října 2020 do odvolání.

Sopranistka Helena Hozová

 Ve středu 7. října v aule streamovala nejúspěšnější zpěvačka z Poličky MgA. Helena Hozová PhD. pro studentky pěveckého sboru. Vzpomínala na umělecké vzdělávání  a vystupování u nás i v zahraničí. Hovořila o zpívání v rouškách, o souborech v nichž působí, zamýšlela se nad problémy zpěváků v covidové době. Předvedla hlasová cvičení a na závěr zazpívala.    

Pohni se

Ve škole sportovat nemůžeme, tak to zkusme doma. Studenti mají možnost se zapojit do sportovně-charitativní akce s názvem POHNI SE.

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..