Cesta k Vysoké hře aneb výprava studentů výtvarné výchovy za uměním do Brna

V pátek 15. 2. jsme se v počtu dvaceti studentů vypravili na výtvarnou exkurzi, jejíž náplní byla komentovaná prohlídka výstavy děl významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy v Místodržitelském paláci, doplněná kreativním workshopem. Brněnská expozice nesla název Cesta k Vysoké hře, což je i název umělecké skupiny pařížské avantgardy, jejímž členem byl i výtvarník Josef Šíma. Díky výbornému výkladu lektorky Michaely Gerichové jsme se dozvěděli o autorově umělecké dráze, o jeho inspiraci například technickými vynálezy, mytologickými symboly či podvědomými vizemi. Pokusili jsme se rovněž o parafrázi jednoho z autorových děl.

Skřivánek 2019

Ve středu 20. března se uskuteční další ročník oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek 2019. Podrobné informace naleznete zde.

Andrea Marešová druhá v okresním kole olympiády v českém jazyce

V úterý 29. ledna se ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Tradičně se soutěží ve dvou kategoriích. První je určená studentům 8. a 9. tříd ZŠ a paralelních tříd gymnázia a druhá studentům středních škol bez rozdílu věku. Ze školního kola, které se na našem gymnáziu konalo již na přelomu listopadu a prosince, postoupili do „okresu“ v první kategorii Jakub Andrlík a Nikol Bočková (oba 4. P) a v druhé kategorii Andrea Marešová (4.A) a Klára Pallová (5.P).  

ITSW 09 - Seznámení s CNC obráběním

A máme tu další zajímavý workshop (takové to naše klasické ITSW :-)). Vzhledem k tomu, že je celá akce zaměřena na seznámení se s CNC zařízeními typu frézka, soustruh, řezací laser, ... nemůže ITSW tentokrát probíhat u nás na gymnáziu. Vyrazíme do Rychnova nad Kněžnou...

Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 23. 1. 2019 proběhlo na Gymnáziu Pardubice krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A, kterého se zúčastnili také dva studenti našeho gymnázia Jakub Lorenc (7.P) a Ondřej Vodička (8.P). Studenti během čtyř hodin řešili čtyři velmi obtížné úlohy z mechaniky, hydrostatiky, optiky a jaderné fyziky. O obtížnosti úloh svědčí to, že v celém kraji se stali úspěšnými řešiteli pouze čtyři studenti. Jedním z nich je i Jakub Lorenc, který se umístil v celkovém pořadí na čtvrtém místě se čtrnácti body. Ondřej Vodička se umístil na osmém místě s deseti body. Jakub Lorenc má tak šanci na postup do celostátního kola, o jeho případné účasti se rozhodne až po vyhodnocení výsledků z celé republiky. Oběma studentům děkuji za vynikající reprezentaci naší školy.    Zadání příkladů.    Výsledky

Mgr. Jan Sigl

MS Office zdarma pro žáky školy

Žáci naší školy mohou na svých počítačích zdarma používat MS Office ProPlus (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Skype). Programy si mohou nainstalovat až na pět svých zařízení nekomerčního charakteru.

K instalaci jsou potřeba nové přihlašovací údaje ke školní počítačové síti, které žáci dostali od svých vyučujících informatiky. Instalační soubory lze stáhnout na svých počítačích z portal.office.com.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto

Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto proběhne u nás na gymnáziu ve středu 30. ledna 2019.

Harmonogram pro čtyřletý obor studia (aula – druhé patro):
13:30 – 14:30 matematika
14:30 – 14:40 přestávka
14:40 –15:40 český jazyk a literatura

Harmonogram pro osmiletý obor studia (prima – první patro):
14:00 – 15:00 matematika
15:00 – 15:10 přestávka
15:10 – 16:10 český jazyk a literatura

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Termín konání: 23. 1. 2019 od 8:00

Beseda s reportérem České televize

V úterý 18. prosince proběhla beseda studentů s reportérem Davidem Macháčkem, který je členem týmu pořadu Reportéři ČT. Přes počáteční technické problémy vše proběhlo v nové učebně fyziky ke spokojenosti posluchačů, kterými byli studenti nového předmětu Umění argumentace a prezentace a studenti 6.P. Pan Macháček seznámil studenty s prací televizního reportéra i se zákulisím natáčení prezentovaných reportáží. Zároveň přislíbil účast na dalších besedách na naší škole.

Evropa jsme my!

Ve dnech 6. 12. až 9. 12. se Karolína Myšková ze septimy zúčastnila finálního jednání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Toto jednání bylo určeno pro 60 nejúspěšnějších žáků z České a Slovenské republiky vzešlých z krajských kol. Karolína pro nás sepsala několik postřehů, se kterými se můžete seznámit při dalším čtení.

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..