Čas vánoční a tříkrálový je v Česku už mnoho let spojen s tím, že lidé podporují charitativní organizace ve svých městech. I my jsme se rozhodli, že podpoříme poličskou charitu. Septimáni uspořádali v rámci adventních pondělků na gymnáziu svačinu pro studenty školy a v rámci dne otevřených dveří skupinka dobrovolníků z různých tříd pomohla panu učiteli Vavřínovi uspořádat kavárničku. Výtěžek z obou projektů byl 7 002 Kč, které jsme v pondělí 16. ledna 2023 předali pracovníkům Charity Polička. Částka bude použita na paliativní péči, kterou charita poskytuje. Jsme rádi, že jsme přispěli na dobrou věc.

Předání finančního daru pracovníkům poličské charity