Organizační plán pro školní rok 2017-2018

Školní rok 2017/2018 – 2. pololetí

 

2. 2.                            pololetní prázdniny

4. – 9. 2.                     lyžařský kurz 1A – Jablonec nad Jizerou

11. – 16. 2.                lyžařský kurz SC – Čenkovice

18. – 23. 2.                lyžařský kurz KV – Čenkovice

12. – 18. 3.                jarní prázdniny

28. 3.                          odevzdání seznamu literárních děl k MZ jednotlivými žáky 4A + OK

29. a 30. 3.                velikonoční prázdniny

2. 4.                            Pondělí velikonoční

10. 4.                          1. den volna před MZ  4A + OK

11. 4.                          maturitní písemná zkouška z ČJL 4A + OK

12. až 17. 4.               první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého a osmiletého studia

19. 4.                          pedagogická rada - prospěch a chování za 3. čtvrtletí a informační odpoledne

24. 4.                          uzavření klasifikace ve 4A + OK

25. 4.                          pedagogická rada – prospěch a chování za 2. pololetí pro 4A + OK

27. 4.                          vydání vysvědčení 4A + OK

30. 4.                          2. den volna před MZ  4A + OK

                                    ředitelské volno pro žáky nematuritních tříd

1. 5.                            státní svátek

7. 5.                            ředitelské volno pro žáky nematuritních tříd

8. 5.                            státní svátek

11. 5.                          Majáles 2018

2. – 9. 5.                     DT a písemné práce společné části maturitní zkoušky  4A +OK

15. 5.                          zpřístupnění výsledků DT žákům 4A + OK

16. – 18. 5.                3. až 5. den volna před MZ 4A + OK

21. – 24. 5.                ústní maturitní zkoušky OK (viz zvláštní rozpis)

28. – 31. 5.                ústní maturitní zkoušky 4A (viz zvláštní rozpis)

do 4. 6.                       uvolnění výsledků MZ CERMATem pro žáky 4A + OK

červen                        Psychohrátky SC

15. 6.                          uzavření klasifikace 3A + SP

18. – 22. 6.                vodácký kurz na Vltavě 3A + SP

červen                        soustředění MATES na Baldě

25. 6.                          uzavření klasifikace

26. 6.                          pedagogická rada - prospěch a chování za 2. pololetí 

29. 6.                          vydání vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.                   zahájení školního roku

8. 9.                   adaptační kurz 1.A

27. 9.                       zveřejnění školního seznamu literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění témat ústí zkoušky profilové části maturitní zkoušky

28. 9.                 státní svátek

29. 9.                 ředitelské volno

19. 10.               přehlídka středních škol ve Svitavách  

26. a 27. 10.      podzimní prázdniny

28. 10.               státní svátek

listopad             veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017 (Brno)

6. a 7. 11.          geografická exkurze tříd SX a 2.A

14. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí; třídní schůzky SRPŠ

                          a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k maturitní zkoušce 4.A + OK

7. 12.                 den otevřených dveří + projektový den

22. 12.               vánoční sportovní a kulturní nadílka

23. 12. – 2. 1.    vánoční prázdniny

3. 1.                   zahájení vyučování

19. 1.                 Studentský ples (Tylův dům)

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí

25. 1.                 pedagogická rada - prospěch a chování za 1. pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení za 1. pololetí

2. 2.                   pololetní prázdniny