Organizační plán pro školní rok 2017-2018

Školní rok 2017/2018 – 1. pololetí

 

 

4. 9.                    zahájení školního roku

 

 

8. 9.                    adaptační kurz 1.A

 

27. 9.                  zveřejnění školního seznamu literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky

 

                            zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

 

                            zveřejnění témat ústí zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 

28. 9.                  státní svátek

 

29. 9.                  ředitelské volno

 

19. 10.                přehlídka středních škol ve Svitavách  

 

26. a 27. 10.      podzimní prázdniny

 

28. 10.                státní svátek

 

listopad             veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017 (Brno)

 

6. a 7. 11.          geografická exkurze tříd SX a 2.A

 

14. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí; třídní schůzky SRPŠ

 

                            a informační odpoledne

 

17. 11.                státní svátek

 

1. 12.                  přihlášky k maturitní zkoušce 4.A + OK

 

7. 12.                  den otevřených dveří + projektový den

 

22. 12.                vánoční sportovní a kulturní nadílka

 

23. 12. – 2. 1.     vánoční prázdniny

 

3. 1.                     zahájení vyučování

 

19. 1.                  Studentský ples (Tylův dům)

 

24. 1.                  uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí

 

25. 1.                  pedagogická rada - prospěch a chování za 1. pololetí

 

31. 1.                  vydání vysvědčení za 1. pololetí

 

2. 2.                    pololetní prázdniny

 

 

 

 

 

 

4. 9.                   zahájení školního roku

8. 9.                   adaptační kurz 1.A

27. 9.                       zveřejnění školního seznamu literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění témat ústí zkoušky profilové části maturitní zkoušky

28. 9.                 státní svátek

29. 9.                 ředitelské volno

19. 10.               přehlídka středních škol ve Svitavách  

26. a 27. 10.      podzimní prázdniny

28. 10.               státní svátek

listopad             veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017 (Brno)

6. a 7. 11.          geografická exkurze tříd SX a 2.A

14. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí; třídní schůzky SRPŠ

                          a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k maturitní zkoušce 4.A + OK

7. 12.                 den otevřených dveří + projektový den

22. 12.               vánoční sportovní a kulturní nadílka

23. 12. – 2. 1.    vánoční prázdniny

3. 1.                   zahájení vyučování

19. 1.                 Studentský ples (Tylův dům)

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí

25. 1.                 pedagogická rada - prospěch a chování za 1. pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení za 1. pololetí

2. 2.                   pololetní prázdniny