Přijímací zkouška nanečisto - vyhodnocení testů

Vyhodnocení testů a rozbory úloh přijímací zkoušky nanečisto proběhnou na společné schůzce s uchazeči dne 10. 2. 2016 od 14.00 hod. v hlavní budově gymnázia (uchazeči do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium - aula, 2. patro - střed; uchazeči do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium - učebna tercie, 2. patro - vpravo).

MS Office a Windows 10 pro žáky naší školy zdarma

Studenti naší školy si mohou na své domácí počítače zdarma nainstalovat MS Ofice 365 ProPlus a Windows 10 Education. Oba produkty je možné stáhnout z Akademického portálu SoftwareOne (https://academic.softwareone.com/PKStudenti).

Moliérův Lakomec žije totiž v každé době - jen přestává být tolik osamocený!

Ve středu 10. 2. 2016 od 11.00  v Tylově domě zhlédneme  divadelní komedii J. B. Moliéra Lakomec v podání souboru Geisslers Hofcomoedianten.

 

Ve středu 27. 1. 2016 proběhne školní kolo biologické olympiády - prima - kvarta.

Srdečně zveme všechny zájemce o přírodopis na školní kolo olympiády. Bližší informace najdete na nástěnkách a u vyučujících přírodopisu.

V pondělí 25. 1. proběhne školní kolo zeměpisné olympiády.

Srdečně zveme všechny zájemce o zeměpis na školní kolo olympiády v pondělí 25. 1. 2016 1. a 2. vyučovací hodinu. Bližší informace najdete na nástěnkách a u vyučujících zeměpisu.

Volejbal na naší škole

Po dvě středy (25.11., 2.12.) se na půdě našeho gymnázia konaly volejbalové boje v rámci okresních kol nejdříve středních škol a pak středních i základních škol, tzv. kategorie VI.B. (ročník narození 1998-2001).  Po oba dny se některé týmy opakovaly a i naše sestavy měly podobné složení (viz sestavy). Naše chlapecké družstvo, které těží pouze ze školní TV, si zaslouží pochvalu za odhodlání a chuť hrát, i když nejsou zautomatizovaná postavení hráčů a volejbalová technika. O to hůře se nastupuje proti soupeřům, kteří toto ovládají, jako to bylo u vítězného družstva Gymnázia Svitavy.

Pardubické střípky

V podzimních měsících uspořádala Krajská knihovna v Pardubicích literární a výtvarnou soutěž Pardubické střípky na téma „Co dokáží lidské ruce“. Z naší školy se soutěže zúčastnilo celkem sedm studentek. Největšího úspěchu dosáhla se svojí povídkou Klára Pallová ze sekundy, která v konkurenci 42 literárních prací ve své věkové kategorii obsadila 1. místo. Dobře si vedly i Eliška Třísková a Bára Báčová z tercie obsadivší druhé, respektive třetí místo mezi 57 pracemi ve své kategorii. Gratulujeme.

CLIL - Cheltenham

25. 10. – 7. 11. proběhl v rámci programu Erasmus+ kurz CLIL určený vyučujícím matematiky i jiných přírodovědných předmětů. Metoda CLIL (obsahově a jazykově integrované vyučování) představuje výuku, v níž část osnov je realizována v jiném jazyce než mateřském. Nejprve jsme zavítali do nádherných historických prostor Cheltenham Ladies´ College. Po obecných informacích o metodě CLIL přišlo na řadu čtyřdenní soustředění zaměřené na výuku matematiky, fyziky a biologie v anglickém jazyce.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.