Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2014-2015

Obory vzdělání:

Vyjádření společnosti SCIO ke zpoždění zveřejnění výsledků testů přijímacích zkoušek

Vážení rodiče,

omlouváme se za zpoždění zveřejnění výsledků. Příčinou je nepředvídatelná technická komplikace, která způsobila zdržení při zpracování odpovědí.

Škola za toto zpoždění nenese žádnou odpovědnost.

Za společnost www.scio.cz
Helena Nováková

Okresní kolo v hokejbalu

2. dubna jsme se zúčastnili okresního kola soutěže Hokejbal proti drogám. Turnaj se konal ve Svitavách na hřišti s umělou hrací plochou a naše škola měla zastoupení v kategorii žáků 6. - 7. tříd. Našimi soupeři byli žáci ZŠ Pomezí a ZŠ Masarykovy Polička. Po velmi vyrovnaných soubojích se nám podařilo celý turnaj vyhrát a postoupit do krajského kola, které se koná 14. května v Chrudimi.

Výsledky a fotogalerie 

Informace o pěvecké soutěži Skřivánek

Soutěž ve zpěvu
„POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK 2014“
Oblastní kolo pěvecké  soutěže se uskuteční  ve středu 16. dubna  2014 v aule Gymnázia Polička od 8:00 hodin .
8:00 hod  – začátek pro I. stupeň
10:30 hod – začátek pro II. stupeň

Matematický klokan 2014

Ve třetím březnovém týdnu proběhla na naší škole mezinárodní soutěž - Matematický klokan. Přinášíme výsledky deseti nejlepších studentů v každé kategorii.

Více o soutěži naleznete zde.

Jeden svět

16. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

Divadelní klub, pondělí 17. 3. 2014 v 8.00 – 1. a 2. ročník, 5.P

PODEZŘELÁ ČOKOLÁDA
Dánsko, 2012, 45 min
 

Internetová matematická olympiáda

I v letošním roce se skupina studentů (Ondřej Klimeš, Marek Stodola, Jiří Tobiáš, Tomáš Sodomka, Martin Cecha, Filip Raasch, Petr Hrubý) zúčastnila internetové matematické olympiády. Je to týmová matematická soutěž organizovaná Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. (http://matholymp.fme.vutbr.cz/) Tato soutěž probíhala 26. listopadu 2013 ve školách, které se do ní přihlásily. Studenti během dvou dopoledních hodin řešili 10 matematických úloh, které ihned prostřednictvím emailu posílali na uvedenou fakultu. Naš tým gymnázium dobře reprezentoval, z celkového počtu 212 přihlášených skončil na krásném 45. místě. Všem zúčastněným patří velký dík.

okresní kolo ve volejbalu dívek a chlapců SŠ

Naše škola hostila okresní přebory ve volejbalu chlapců a dívek středních škol. Soutěž je součástí krajské olympiády mládeže.

28. listopadu se v naší tělocvičně utkala družstva, která zvítězila v oblastních kolech: Gymnázium Polička, Gymnázium Svitavy, Gymnázium Moravská Třebová a Gymnázium Litomyšl. ...

Rozsvícení vánočního stromu

 30. listopadu proběhlo na Palackého náměstí rozsvícení vánočního stromu. Při této příležitosti vystoupil také náš pěvecký sbor v rekordním počtu 53 účinkujících. Další vystoupení bude 10. prosince v aule gymnázia.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na grantový projekt „Experimentem k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. července 2011 a bude ukončen 31. prosince 2012.