Harmonogram ústních maturitních zkoušek

Obor vzdělávání:

Přijímací řízení do 1. ročníků (1. kolo) - po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 (1. kolo):

  • obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - zde

EES – software pro naše žáky zdarma

Pardubický kraj (zřizovatel našeho gymnázia) má uzavřenou smlouvu Microsoft Enrollment for Education Solution (EES). Na základě této smlouvy mohou studenti na svých domácích počítačích zdarma využít upgrade na Windows 10 a zdarma si na své počítače (až na pět svých zařízení nekomerčního charakteru) mohou nainstalovat Office ProPlus (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access. Skype).

Jiří Konvalinka vítězem krajské SOČ v geografii

Po vítězství v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Geografie zopakoval Jiří Konvalinka (3.A) stejné umístění i na krajské přehlídce v Chrudimi. Porota jej proto vybrala jako reprezentanta Pardubického kraje do celostátního kola, které se koná v červnu v Boskovicích. Jiří ve své takřka detektivní práci vytvořil v aplikaci Tour Builder mapy, ve kterých krok za krokem stopuje výrobu šesti běžných produktů - od Jesenky z mlékárny Tatra Hlinsko, přes polštář Ikea, koření firmy Vitana až třeba po obyčejnou tužku. Z práce se například dozvídáme, jak je díky snaze o snížení nákladů náš svět globalizovaný a výrobky během svého vzniku procestují často téměř celou planetu.

Akce Zažij Dofe v Praze

Někteří ze studentů našeho gymnázia, kteří plní cenu DofE, se ve čtvrtek 11.5.2017 zúčastnili akce Zažij DofE v Praze. V rámci odpoledne v Dejvické klubovně měli mimo jiné možnost absolvovat Kurz přežití , Záchranářský kurz, přednášky  neziskových organizací jako Loono nebo Náznak, seznámit se s možnostmi dobrovolnictví či vycestování do zahraničí. Nechyběly ani sportovní aktivity na lezecké stěně, slackline či posilování vlastní vahou. Někteří si velmi pochvalovali workshop věnovaný kaligrafii.

Studenti  využili  široké nabídky různých aktivit. V různorodosti těchto aktivit se odráží filozofie DofE, která vyzdvihuje všestranný rozvoj mladých lidí. Studenti si velmi pochvalovali přátelskou a vstřícnou atmosféru, jež je pro akce DofE typická. V neposlední řadě bylo DofE odpoledne také velkou motivací do další práce na sobě a svých cílech.  

Zájezd do Vídně

Ve dnech 8. - 9.5.2017 se studenti profesní němčiny zúčastnili dvoudenní exkurze do Vídně. Měli tak možnost poznat toto nádherné město s jeho kulturními a historickými památkami.

První den jsme prošli historické centrum Vídně, navštívili Přírodovědné muzeum, uměleckou galerii Albertinu, císařskou klenotnici Schatzkammer v Hofburku a ochutnali mezinárodní speciality na trhu zvaném Naschmarkt. Tento náročný den, kdy jsme ušli bezmála 15 km, jsme zakončili procházkou okolo sídla OSN k vyhlídkové věži Donauturm, kde jsme z výšky 252 m byli odměněni  krásným pohledem  na toto pulsující město. Na úplný závěr prvního dne jsme si nechali návštěvu zábavního parku Prater.

Návštěva Okresního soudu ve Svitavách

V pátek 5.5.2017 se studenti předmětu profesní ZSV vydali k Okresnímu soudu do Svitav. A nejen tak na nějakou obyčejnou prohlídku, nýbrž rovnou k hlavnímu soudnímu líčení vedeném předsedou okresního soudu, JUDr. Bohumilem Kotalou.

Ukliďme Česko v sekundě

Studenti sekundy se vypravili do okolí svých bydlišť s pytli na odpad, aby se po roce opět zapojili do celonárodní akce Ukliďme Česko. Letos nasbírali přibližně 30 pytlů. Sběrem odpadu vyčistili mnoho lokalit v okolí Poličky i dalších obcí. Velké poděkování patří všem, díky nimž se můžeme procházet kulturní krajinou bez polymerů.

Do Prahy pro STŘÍBRO

Konverzační a umělecky zaměřené soutěže z cizího jazyka jsou mezi studenty poličského gymnázia poměrně oblíbené. Výjimku netvoří ani konverzační soutěž v ruském jazyce.

Zahraniční exkurze do Velké Británie

Na konci června se studenti vyššího gymnázia chystají na zájezd do jihozápadní Anglie. V letošním roce se podíváme do Cornwallu a Devonu, což je oblast, která inspirovala spisovatelku Agathu Christie k napsání několika detektivních příběhů. Známý je i příběh Arthura Connana Doyla - Pes Baskervillský. Budeme ubytováni v lázeňském městě Torquay na anglické riviéře. Během tří dnů výletů se projdeme po divokých útesech, navštívíme jeskyni, kde se podle pověsti narodil král Artuš, hrad na skále v moři znamý jako St. Michael´s Mount a město Exeter, jedno z nejmalebnějších historických měst na jihu Anglie. Poslední den strávíme v Londýně, kde uvidíme parlament, Buckingham palace, Trafalgar square a na závěr poplujeme lodí po Temži.

Během května dostanou studenti podrobnější informace k zájezdu a proběhne informační schůzka.

Termín zájezdu: 24. - 30. 6. 2017,  termín doplatku: do 24. 5. 2017

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.