Beseda o studiu psychologie na VŠ

Na konci září si na nás udělala čas naše absolventka Andrea Faltýnková a přišla se do hodiny profesního ZSV podělit se svými zkušenostmi studentky oboru psychologie. Andrea je čerstvou držitelkou bakalářského titulu z psychologie na olomoucké Palackého univerzitě a studenty maturitních ročníků nechala nahlédnout do toho, jak je vysokoškolské studium psychologie organizováno, jak probíhá přijímací […]

Na návštěvě v Evropském parlamentu

Deset studentů našeho gymnázia se díky pozvání europoslance Luďka Niedermayera mohlo 14. září podívat na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Během návštěvy vyslechli krátkou přednášku a zhlédli film o Evropském parlamentu, pak se účastnili besedy s europoslancem Luďkem Niedermayerem a na závěr sledovali živé jednání a překvapivě rychlé hlasování poslanců. Ten den vystoupila v Evropském parlamentu Ursula von […]

Základy společenských věd

Základy společenských věd přinášejí žákům základní informace z humanitních oborů a poukazují na mezioborové vazby. Důležitou součástí výuky je  i nácvik sociálních a občanských dovedností – sestavování sociologických průzkumů, vytváření smluv různého typu atd. Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat rozličnými metodami. Výuku bude doplňovat projektové vyučování, skupinová práce, tvůrčí činnosti, exkurze, návštěvy institucí, spolupráce s […]

Evropa jsme my!

Ve dnech 6. 12. až 9. 12. se Karolína Myšková ze septimy zúčastnila finálního jednání projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Toto jednání bylo určeno pro 60 nejúspěšnějších žáků z České a Slovenské republiky vzešlých z krajských kol. Karolína pro nás sepsala několik postřehů, se kterými se můžete seznámit při dalším […]

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

ČR je právoplatným členem Evropské unie od roku 2004. Kroky, které EU podniká, se dotýkají každodenního života všech občanů našeho státu. Ne všichni občané ale mají jasnou představu o tom, jak a kde tyto kroky vznikají, jaké je zákulisí vazeb a vztahů, jak se projevují různá lobby či jak se může domluvit 28 různých svrchovaných […]