Konverzační soutěž v jazyce francouzském

BONJOUR čili DOBRÝ DEN.

Už druhým rokem se (po několikaleté přestávce) na našem gymnáziu opět vyučuje jako druhý cizí jazyk také francouzštinaa tak jsme se mohli ve čtvrtek 08. dubna 2021 zúčastnit krajského kola konverzační soutěže ve fancouzském jazyce. Vyplatilo se to. Julie Jelínková z kvarty se v kategorii ZŠ a VG umístila na medailovém třetím místě.

Gratulujeme a zároveň děkujeme za poctivou přípravu a krásnou reprezentaci; prostě a jednoduše MERCI.

Učitel v roli studenta aneb Díky programu Erasmus+ na kurzu ve Francii

Stejně jako někteří z mých kolegů jsem dostala šanci vyrazit v roce 2018 s Erasmem+ do světa. Cílovou destinací se pro mne stala Francie, resp. její třetí největší město Lyon. A kdy jindy vyrazit svobodně za vzděláváním, než o prázdninách, takže volba padla na týden od 6. do 10. srpna. Jazyková škola Lyon Bleu International nabízí již mnoho […]