Životní cyklus polymerů v kvartě

V rámci výuky chemie v kvartě jsme měli jediněčnou možnost seznámit se s "životním cyklem polymerů" od odborníka na slovo vzatého. A o co se jednalo? Využili jsme nabídku uceleného vzdělávacího programu Univerzity Tomáš Bati (UTB) ve Zlíně, který všem vřele doporučujeme. Vzdělávací program "Životní cyklus polymerů" UTB se skládal ze dvou částí. V první části jsme se teoreticky seznámili nejen se strukturou různých plastů, ale také se způsobem jejich výroby a možnostmi jejich následného zpracování do finálních výrobků. Podstatnou částí byla také problematika recyklace a případné likvidace např. spalováním a různých problémů spojených s touto velice aktuální tematikou. Následovala praktická část v naší chemické laboratoři, kde se žáci seznamovali s různými plasty, jejich vzhledem, vlastnostmi, chováním při zahřátí a možnostmi identifikace (díky chování při zapálení a v průběhu hoření).