Záznam panelové diskuse Poličsko mluví o vzdělávání

 Ve čtvrtek 5. listopadu 2020 proběhla panelová diskuse z cyklu Poličsko mluví o vzdělávání na téma "Ohlédnutí za perspektivou distanční výuky".

Záznam z debaty můžete zhlédnout na tomto odkaze.

Děkujeme za účast všem panelistům a účastníkům debaty.