Závislosti, stres a jejich zvládání

V pátek 22. 11. se uskutečnila beseda s PhDr. Evou Maierovou, Ph.D., která je adiktoložkou a tajemnicí Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Svůj výklad paní doktorka Maierová zaměřila především na faktory vzniku závislosti a vývoj závislostí dle psychosociálního a neurobiologického modelu. Neopomenutelnou součástí se stalo také téma stresu, copingu, frustrace a psychosomatiky. Na konci výkladové části si každý účastník mohl vyzkoušet psychologický test zaměřený na schopnost vypořádávání se se stresem. Následovala diskuze o výsledcích testu a aktuálních psychologických tématech.

Přednáška jako celek byla přínosná nejen zájemcům o studium psychologie, ale i profesním biologům, kterým byly představeny další principy fungování mozku. Věřím, že mnoho informací je uplatnitelných v praxi.

Paní doktorce Maierové tímto děkujeme za její čas.

                                                                                               Andrea Faltýnková