Zahájení školního roku

Milí studenti, vážení rodiče, 

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 7.55 hod. Pro nás všechny to bude po téměř půl roce návrat k chodu školy tak, jak ho známe před vypuknutím epidemie COVID-19. 

Naším přáním je, abychom školní rok společně nejen zahájili, ale aby nám jeho průběh výrazným způsobem nenarušila zvýšená hygienická opatření, případně uzavření školy a přechod na distanční formu výuky. I proto bych rád požádal všechny studenty o dodržování patřičných hygienických pravidel a protiepidemických opatření, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku.  

Vyučování zahájíme v úterý 1. září v rozsahu jedné třídnické hodiny. Výuka dle platného rozvrhu začne od středy 2. září.  

Školní stravování bude v provozu rovněž od úterý 1. září. Obědy si studenti mohou prostřednictvím objednávkového systému navolit již nyní. Upozorňujeme všechny strávníky a jejich zákonné zástupce na změnu čísla účtu pro úhradu obědů – nově 234663093/0600. 

Všem studentům, rodičům a pedagogům přejeme pokud možno pohodový školní rok. 

Mgr. Josef Dvořák 
ředitel školy