Wir haben uns entschieden, Theater zu spielen und es hat Spaß gemacht!

Prostřednictvím zjednodušené četby bratří Grimmů DER HASE UND DER IGEL se studenti tercie naučili pracovat s literárním textem v druhém cizím jazyce. A nejen to. Nejprve jsme knihu přečetli, poté si rozdělili role a části textu se naučili, čímž jsme překonali všechny nástrahy, které se týkají správné výslovnosti.

Text jsme pak nahráli ve školním studiu, a tím tak vznikla nová  originální audioverze s hudebním doprovodem Štěpána Jandla.
Nejvíce práce si pak studenti dali s nácvikem divadelního představení, kde zapojili nejen své jazykové dovednosti, ale i vlastní kreativitu (výroba kostýmů a kulis).

Na premiéru pozvali své spolužáky ze třídy a další studenty, kteří se učí na naší škole Německý jazyk. Derniéra pak proběhla v rámci informačního odpoledne, kdy se na představení přišli podívat rodiče.

Touto formou dlouhodobého projektu jsme naplnili celou řadu kompetencí, které jsou uvedeny v tematickém plánu tercie.
Velmi si cením toho, že se zapojili opravdu všichni. Byla to skvělá spolupráce!

Jarka Borovská