Do Liboháje za jarním aspektem

Prima v rámci laboratorní techniky navštívila Liboháj s květenou jarního aspektu. Cílem nebylo jen pozorovat typické jarní květiny, ale hlavně pozorování rozdílů v květeně na různých stanovištích.

Žáci na třech stanovištích měřili teplotu půdy, nasycení vodou a míru osvětlení a přidávali k tomu květiny, které na daných stanovištích rostou.

Cílem je jednoduché ekologické pozorování, jak podmínky na stanovištích ovlivňují biotu.