Významný zdroj informací pro studenty – „KAM PO MATURITĚ“

www.KamPoMaturite.cz a www.VysokeSkoly.com

Celoročně jsou zde aktualizovány významné informace pro vás: např.

termíny dnů otevřených dveří, druhá kola přijímacího řízení, e-booky a vzorové testy.

Mohou Vás zajímat vhodné materiály pro volbu dalšího studia:

V říjnu jsou zahajovány také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, psychologii, právo a další žádané obory v Praze, Brně a Ostravě. Bližší informace studenti najdou zde