Výtěžek sbírky Bílá pastelka

V polovině října se naše škola zapojila do sbírky Bílá pastelka. Tři dvojice studentů z kvinty nasbírali úctyhodných 13 980 Kč a na dobrou věc prodali 300 bílých pastelek. Celkem v republice sbírka vynesla 4 670 551 Kč, které budou použity na podporu služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., a krajskými TyfloCentry.

Jak se dařilo jednotlivým dvojicím? Adéla Grubhofferová s Tadeášem Glänznerem nasbírali 5 146 Kč, Matouš Háp s Kristýnou Blandovou 4 930 Kč a Zuzana Stodolová s Janem Krištofem 3 904 Kč. Moc děkujeme poličským občanům a vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili a koupili si bílou pastelku.

Poděkování od pracovníků Tyfloservisu

Vážení ředitelé, zapojení učitelé a žáci,

dovolte nám, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za Vaši vstřícnost a spolupráci při realizaci celonárodní veřejné sbírky „Bílá pastelka“ na podporu těžce zrakově postižených.  Při letošním 24. ročníku celonárodní sbírky Bílá pastelka se vybralo  4 670 551  Kč.

Výtěžek sbírky Bílá pastelka, která se tradičně konala v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, bude opět rozdělen na podporu služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry. Letošní výtěžek sbírky Bílá pastelka pomůže financovat dlouhodobé projekty SONS ČR, k nimž patří zejména Navigační centrum, Centrum odstraňování bariér, slepecký časopis Zora, Tyflokabinet a další. Část výtěžku bude využita na financování služeb obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, která pomáhá lidem nevidomým i těm, kteří o zrak přicházejí. Konkrétně bude financovat kurzy prostorové orientace, výuku čtení a psaní Braillova písma, kurzy péče o domácnost i o dítě, dále výběr speciálních optických pomůcek a mnoho dalšího. Krajská TyfloCentra se věnují průvodcovské a předčitatelské službě, jakož i sociálně aktivizačním a volnočasovým službám pro nevidomé (např. jazykové kurzy nebo výuka práce s počítačem).

Vřelý dík patří Vám, kteří jste sbírku umožnili, Vašim studentům, kteří sbírku realizovali ve vašem městě a důstojně tak reprezentovali naše zařízení. Bez nich by úspěšná realizace sbírky nebyla možná. A v neposlední řadě také dalším zaměstnancům školy, kteří se na sbírce podíleli a umožňovali její průběh.

Budeme velice potěšeni, pokud se na Vás budeme moci znovu obrátit i při realizaci následujícího  ročníku sbírky „Bílá pastelka“.

S pozdravem

Bc. Romana Schejbalová

Instruktorka rehabilitace