Přijímací řízení – přijímání uchazečů do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia oboru 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2020/2021

Z důvodu uvolnění kapacity v nadcházejícím 5. ročníku (v kvintě) osmiletého studia oboru 79 – 41 – K/81 Gymnázium pro školní rok 2020/2021 vyhlašuje ředitel školy přijímací řízení na doplnění kapacity třídy (více informací po rozkliknutí článku).

Informace k přijímacímu řízení do 5. ročníku osmiletého studia.
Přihláška pro přijetí do 5. ročníku osmiletého studia.

Výsledky přijímacího řízení do 5. ročníku osmiletého studia.

Přihlášku je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději do 23. června 2020.

Pro více informací prosím kontaktujte sekretariát, případně vedení školy.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy