Výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Seznam přijatých / nepřijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Seznam přijatých / nepřijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Uchazeči jsou v seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Za rozhodnutí o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání se považuje zveřejněný seznam s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme!Uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení, mají v případě volné kapacity škol možnost podat přihlášku i do dalších kol. Přehledně zpracované informace o tom, jak v takovém případě postupovat, je možno nalézt zde:

Informace o 2. kole přijímacího řízení (v češtině)
Informace o 2. kole přijímacího řízení (v ukrajinštině)

Všechny informace jsou rovněž uvedeny přehledně zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html