Volby do Školské rady v pondělí 21. června 2021 – seznam kandidátů

Volby zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady proběhnou v pondělí 21. června v budově Gymnázia ve studovně. Seznam kandidátů v článku. 

Volba zástupce pedagogických pracovníků školy proběhne 21. června od 9:00 – 12:00 v budově Gymnázia Polička ve studovně. Voleb se mohou účastnit pedagogičtí pracovníci školy.

Pro volbu zástupce pedagogických pracovníků školy byla navržena:

Mgr. Marcela Šplíchalová

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhne 21. června od 13:00 – 17:00 v budově Gymnázia Polička ve studovně. Voleb se mohou účastnit zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Pro volbu zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byli navrženi:

Mgr. Olga Kosíková
Mgr. David Šafář

 

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy