Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské radykteré proběhnou 21. června 2021. Více informací v článku.

V prosinci loňského roku vypršelo tříleté funkční období řádně zvolených členů školské rady. Ta je zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sbo předškolnímzákladnímstřednímvyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT- 40610/2020-1 MŠMT z 29. října 2020 bylo funkční období členů školské rady zřízené při ZŠSŠnebo VOŠ podle § 167 školského zákonakteré skončilo v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavuprodlouženo takže skončí 3 měsíce od skončení nouzového stavu. V souvislosti s tím vyhlašuje ředitel školy volby do školské radykteré proběhnou 21. června 2021. Kromě člena školské rady jmenovaného zřizovatelem školy volí jednoho zástupce zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a jednoho zástupce pedagogičtí pracovníci školy. Podrobnosti o vyhlášení voleb do ŠRmožnostech navrhování kandidátůtermínu voleb a další související informace jsou uvedeny v následujícím dokumentu.

Přílohy:   
Vyhlášení voleb do školské rady 
Volební řád do Školské rady
Dodatek k volebnímu řádu