Učíme se psát dopisy

Primáni jsou sice nejmladší studenti na naší škole, přesto se zajímají o události kolem nás. Jsou všímaví a empatičtí. Přečtěte si, jak v dopise, který jsme se učili psát v hodinách českého jazyka, vyjádřili pochopení a poděkování zdravotníkům, kteří statečně čelí koronavirové pandemii. Zde

Jednou z variant dopisu je i otevřený dopis. Primáni si vyzkoušeli napsat i tuto těžkou formu a myslím, že v ní obstáli na výbornou. Zkusili si napsat otevřený dopis vládě a premiérovi s žádostí o otevření škol. Chceme do školy! Kdo by si ještě před pár měsíci myslel, že toto uslyší z úst mnoha studentů. Dnes je mezi studenty jen málo těch, kteří si nepřejí se do školy vrátit. A jak to za nás vyjádřili studenti primy ve skupinové práci, si můžete přečíst zde.