Nadějně vyhlížející vývoj návratu studentů do škol a možnost individuálních prezenčních konzultací

Milí studenti, vážení rodiče,

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes 16. listopadu představil opatření Protiepidemického plánu ČR v oblasti školství. Z tabulky vyplývá, že při pokračování pozitivního vývoje epidemiologické situace a vyhlášení stupně pohotovosti 4 (červený stupeň) by se do škol k prezenční výuce v plném režimu měli vrátit studenti maturitních ročníků a k prezenční rotační výuce (střídání celých tříd po týdnech) studenti nižšího stupně víceletého gymnázia. Budeme věřit, že k přesunu do červeného stupně dojde co nejdříve. Ve chvíli, kdy se tak stane, vás o datu a podmínkách obnovení prezenční výuky pro dotyčné třídy budeme informovat. 

Počínaje 18. listopadem jsou na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožněny individuální prezenční konzultace (vždy pouze jeden žák / student a jeden pedagogický pracovník). Tyto konzultace probíhají vždy ve škole za platných hygienických opatření (především "3R"). Organizace konzultací probíhá na základě individuální domluvy mezi učitelem a žákem. 

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy