Testování IQ

15. března 2022 na naší škole proběhlo testování IQ společností Mensa. O testování byl značný zájem, zúčastnilo se ho 83 zájemců (19 žáků mladších 14 let, 62 studentů starších 14 let a dva pedagogové).

Výsledky testování obdrží každý soukromě. Škola obdržela celkový anonymní přehled, ze kterého vyplynulo, že jako výběrová škola soustřeďujeme významný počet studentů s vysokou inteligencí (IQ 110-129).
Třicet dva testovaných se umístilo v pásmu 130 – 149 (pásmo velmi vysoké inteligence), čímž získávají možnost vstupu do společnosti Mensa. Dalším třem účastníkům se dokonce otevřela možnost stát se členem společnosti TNS (Triple Nine Society), která soustřeďuje jedince s IQ vyšším než 150 (skóre vyšší než má 99,9% populace).

Pokud někoho výsledek neuspokojí, je třeba připomenout, že existuje víc druhů inteligence a tento test se zaměřoval na tzv. fluidní inteligenci, tzn. schopnost abstraktně myslet, rychle uvažovat a řešit problémy nezávisle na jakýchkoli dříve získaných znalostech (na rozdíl od krystalické inteligence, kdy k řešení problémů využíváme předchozí zkušenosti a znalosti).

Práce s potenciálem a mimořádným nadáním studentů je považována za náročnou a tudíž často opomíjenou část současného vzdělávacího systému. Naše škola si klade za cíl se na ni dlouhodobě a systematicky zaměřit.