Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 19. listopadu 2019 se uskuteční školní kolo dějepisné olympiády na téma Dlouhé století se loučí, 1880 – 1920.

I. kategorie: prima – kvarta

II. kategorie: kvinta – oktáva, 1. A – 4. A

Zájemci o účast ve školním kole nechť se nahlásí u Mgr. Zuzany Machkové.