Projektové dny I-KAP II probíhají právě dnes

V pátek 31. 3. 2023 probíhají projektové dny pro základní školy Na Lukách a Sebranice – Lubná. Pro žáky jsou připravené experimentální úlohy z oblasti fyziky, chemie a biologie.

Snahou je, aby žáky experimentování především bavilo a aby si odnesli pár zajímavých poznatků snad i využitelných v jejich budoucím zaměření a praktickém životě.

Projekt I-KAP II se blíží ke svému závěru, který bude v listopadu 2023. V průběhu projektu bylo podpořeno zakoupení nového vybavení učebny biologie, didaktických pomůcek a přístrojů, které se využívají při plánování a průběhu projektových dnů i v běžné výuce.