Proběhl koncert „Děcka pro děcka“

Charitativní koncert, který proběhl z iniciativy Miriam Kašparové a dalších žáků kvarty, kteří při organizaci pomáhali, se vydařil.

Poděkování patří především účinkujícím, kteří předvedli výborné výkony a všem, kteří se podíleli na organizaci.

Vybraná částka z dobrovolných příspěvků bude v následujícím týdnu předána dětskému domovu v Poličce a bude zde využita na podporu volnočasových aktivit dětí.