Profesní biologie prakticky

Profesní biologové zakončili téma fyziologie orgánových soustav pitvou dvou orgánů – ledviny a srdce. Bádání bylo nejen zkouškou zručnosti, ale hlavně ověření poznatků v praxi. Biologové počítali pyramidy uvnitř ledviny, hledali cévy vstupující a vystupující ze srdce, chlopně nebo pozorovali tloušťku pravé a levé komory srdce. A nejen to … Věřím, že si biologové hodinu užili.

Andrea Trnková