Proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.

V prvním únorovém týdnu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Vzhledem ke složité covidové situaci proběhla soutěž poněkud netradičně-kombinací prezenční a online podoby.  

Vítězem kategorie I (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií) se stal Štěpán Jandl ze sekundy, druhou příčku obsadila Tereza Dvořáková z kvarty a třetí Miriam Kašparová z tercie.

Kategorii středních škol ovládl s velkým náskokem Vojtěch Jílek z kvinty, druhý pak byl Martin Leinveber ze 4. ročníku, a na třetím místě se umístil Aleš Jílek z oktávy.

Školního kola se letos zúčastnilo 22 studentů. Všem řešitelům děkujeme a „medailistům“ přejeme úspěch v okresním kole.

Michael Krška