Akreditace ERASMUS+

Naše škola získala akreditaci v programu ERASMUS+

Gymnázium Polička realizuje aktivity v rámci programu ERASMUS+ již dlouhá léta. Nově získaná akreditace (2021-1-CZ01-KA120-SCH-000045067) nám ale umožní dát aktivitám nový rozměr. Především nás těší, že se podařilo do aktivit zahrnout nejen vzdělávání pedagogů, ale i nové možnosti pro žáky školy. Doufáme, že projekty, které uspořádáme v rámci této akreditace nám dále pomohou zvyšovat kvalitu dalšího vzdělávání učitelů a zaměstnanců školy a také rozšíří možnosti žáků k získání zkušeností ze zahraničí.