Přijímací zkoušky – 16. 4. a 17. 4. 2018

Harmonogram přijímacích zkoušek pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – 16. 4. 2018

Harmonogram přijímacích zkoušek pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – 17. 4. 2018