Přihláška na UK zdarma pro ekonomicky znevýhodněné uchazeče/uchazečky

Uchazeči/ky, kteří jsou ve finanční tísni, si mohou podat jednu přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově bez povinnosti uhradit administrativní poplatek (830 Kč za elektronickou přihlášku, 880 Kč za listinnou formu přihlášky). Uchazeč pro přihlášku zdarma dokládá, že má nárok na přídavek na dítě a zároveň, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Více informací k přihlášce zdarma můžete nalézt zde a zde. Přihlášku je však nutné podat již do 31. 12. 2022 kvůli nutnému administrativnímu zpracování a vyhodnocení nároku uchazeče.  

Podrobné informace k přijímacímu řízení na UK můžete nalézt na webu www.nakarlovku.cz